COVID-19 update 28 april 2020

Mededeling t.b.v. medewerkers / vrijwilligers / betrokkenen Oasekampen.

21 april jl. is het bestuur online ‘bij elkaar’ geweest n.a.v. de persconferentie van onze minister-president. 

Ook op 28 april jl. is er opnieuw een moment van e-meeting geweest om onder meer de onder de medewerkers gehouden enquête te evalueren en te zien welke nieuwe gezichtspunten hierin zijn gedeeld en aangedragen

Tot nu toe zijn de belangrijkste uitkomsten:

  • We volgen strikt de richtlijnen van het RIVM, Rijksoverheid, GGD en VNOG en hebben het Coronaprotocol volgens voorschrift verlengd tot 20 mei 2020.
  • We kijken momenteel of de kampen in beperktere vorm nog doorgang kunnen vinden. De 17+ en 20+ kampen zijn al geannuleerd.

Hoe en wat verder? 

Daar hebben we vanaf 21 april wekelijks overleg over en we nemen met elkaar onze verantwoordelijkheid om verder af te wegen wat kan, wat mag en vooral wat verantwoord is

  • We vertrouwen op onze Heer, die ons raad zal geven (Ps16:7) en leggen aan Hem, die grote, ondoorgrondelijke dingen doet, onze zaak voor (Job 5: 8,9)
  • We overwegen om de werkweek misschien te spreiden over meerdere weken, gezien de overwegend oudere leeftijd van de deelnemers.
  • Vooralsnog is de kampvergadering gepland op zaterdag 13 juni, gelijk met het trainingsweekend. Houd deze datum a.j.b. beschikbaar!
  • De echt noodzakelijke werkweek is gepland van 6 tot 10 juli a.s. Kun je meehelpen? Geef je dan op via het aanmeldformulier.
  • Houd de website in de gaten, zeker de berichten met info over COVID-19

Op dinsdag 5 mei DV  heeft het bestuur opnieuw overleg gepland en daarna op 13 mei, na de geplande persconferentie van de minister-president.

Als er vóór 13 mei nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen/briefingen vanuit overheid zijn die de kampen treffen dan zullen we eerder opnieuw overleggen.

We willen jullie allemaal vragen om mee te blijven bidden voor juiste afwegingen en juiste beslissingen. Bid je ook mee voor ouders, medewerkers en kinderen, voor wie de uitkomst zo anders kan zijn dan gewenst?

Mocht je nog vragen of opmerkingen voor het bestuur hebben, mail ze dan via het contactformulier op de website.

Hartelijke groet, Gods zegen,
Bestuur Oasekampen

Berichtinformatie
Relevante artikelen
COVID-19 update juli 2020
COVID-19 update juni 2020