COVID-19 update juli 2020

Wat nu de kampen niet doorgaan in 2020?

We krijgen best wat vragen nu de terreinen er verlaten bij liggen. We zetten graag de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rij. Hierbij het voorbehoud dat wij deze antwoorden opstellen met de informatie die op 15 juli bekend is en uiteraard, alles D.V. (hetgeen betekent: zo de Heer wil).

Houd de website in de gaten voor actuele informatie. Wij passen dit aan wanneer de (lokale) overheid daarvoor aanleiding geeft.

Overzicht van antwoorden op veelgestelde vragen

  1. De faciliteiten van het terrein zijn deze zomer niet beschikbaar tot 1 september.
  2. Het bestuur van de Oasekampen organiseert en ondersteunt geen kampeer- en jongerenactiviteiten tot 1 september 2020. Als medewerkers het in hun hart hebben om iets te organiseren, dan adviseren we hen als bestuur om vanuit zichzelf aansluiting te zoeken bij organisaties die wel op een of andere manier soortgelijke kampen organiseren.
  3. Na 1 september zijn de activiteiten met jongeren in de leeftijd tot en met het voortgezet onderwijs niet gebonden aan de anderhalve meter voorschriften. Wel dient er bij activiteiten rekening gehouden te worden dat de organisatie erop toeziet dat de voorgeschreven anderhalve meter wel van toepassing is tussen volwassenen en jongeren.
  4. Overnachtingen van veel volwassenen uit verschillende huishoudens zijn dan ook niet haalbaar met de beperkte slaapruimte in De Berk. Bij overnachtingen en gedurende het weekend gebruik van het terrein dienen ook de voorgeschreven maatregelen door de organisatie te worden nageleefd / toegepast.
  5. Tijdens de zomerweken is het mogelijk om een bijdrage te leveren in onderhoudswerkzaamheden op de Oase. Dit vindt uitsluitend op de dinsdagen plaats en aanmelding daarvoor verloopt via Jaap Rouw.
  6. De najaarswerkweek wordt nog onderzocht in welke mate die doorgang krijgt en onder welke condities.
  7. De voorbereidingen voor de zomeractiviteiten van 2021 zijn al in gang gezet. Daarvoor vindt op 5 september een bijeenkomst plaats met de Oasekampcommissie en vaste medewerkers uit de omgeving van de Oase. Op 7 november vindt de gezamenlijke startvergadering plaats van de PL-ers en de Oasekampcommissie en het bestuur. Begin april 2021 vindt de kampvergadering plaats met de medewerkers voor 2021.
Berichtinformatie
Relevante artikelen
COVID-19 update juni 2020
COVID-19 update 20 mei 2020