Algemene informatie
Afscheid beheerdersechtpaar Henk & Els
11 oktober jl. hebben we op de Oase met door Henk en Els genodigde gasten afscheid genomen van hen als beheerdersechtpaar op de Oase. Oom Bé heeft dit document geschreven ten behoeve van dit afscheid en als terugblik op de geschiedenis van het kampwerk.
11 oktober 2023