Coördinator

De coördinator is de vertegenwoordiger van het bestuur en gedelegeerd eindverantwoordelijke op het terrein tijdens een kampweek. Elk team heeft een PL-er, maar overall is de leiding van de week in handen van de coördinator. Deze persoon heeft gedurende de kampweek de eindverantwoordelijkheid voor alle kampen en de keuken. In belangrijke situaties kunnen PL-ers voor raad en daad terecht bij hem of haar. Hij of zij kan bemiddelen bij tegengestelde belangen, coacht de kampleiding waar nodig en neemt uiteindelijke beslissingen waar nodig.

Voor contacten van buitenaf in geval van calamiteiten, is de coördinator ook aanspreekpunt. Daarom is hij of zij gedurende de week zo veel mogelijk op het terrein aanwezig.

Het belangrijkste werk dat de coördinator te doen heeft is de geestelijke ondersteuning van de teams. Dat bestaat uit gebed, gebed en gebed en het juiste woord op het juiste moment voor de juiste persoon.

De coördinator maakt deel uit van het team van kampondersteunend personeel, het KOP-team.