Nieuwsbrief april 2020

Vrees niet….De Here Uw God gaat voor u uit

Deut. 1:29,30

Ik zal met u zijn, ….wees sterk en moedig

Jozua 1:5b en 9

Lieve mensen,

In de afgelopen tijd lijkt maar één woord onze maatschappij te beheersen, omdat het ons met elkaar in een ons zo onwenselijke situatie heeft gebracht. We hebben geen controle meer over ons leven, daar waar we altijd ‘in charge’ dachten te kunnen zijn. Toch concluderen we met elkaar dat het ons alleen maar goed gaat, als onze Heer ons leven leidt aan Zijn hand. Het loopt Hem, de alleen wijze God, echt niet uit de hand, bij Hem alleen is er rust. In dat vertrouwen hebben we elkaar als bestuur in de afgelopen besprekingen bemoedigd. Gesterkt door de hierboven gedeelde Bijbelverzen, schouder aan schouder met allen die om ons heen staan en meebidden.

Natuurlijk hebben we vragen in deze (onbekende) tijd, maar zolang Hij nog niet is gekomen, willen we onze verantwoordelijkheid nemen en doen wat er van ons verwacht wordt, juist nu. Voor het komend kampseizoen, ook al kunnen we nu nog niet inschatten wat de uitkomst zal zijn.

Dankbaar

We zijn oprecht dankbaar dat dit bijzondere jeugdwerk al meer dan 70 jaren mag gebeuren. Dankt u mee voor:

 • De vele kinderen/jongeren die ook dit jaar hopen te (kunnen) komen
 • De vrijheid die we hebben in ons land om nog steeds christelijke kampen te organiseren
 • Het unieke terrein wat al zoveel jaren door alleen maar vrijwilligers wordt onderhouden
 • De vele vrijwilligers, die steeds weer klaar staan om de handen uit de mouwen te steken, zodat het evangelie opnieuw verteld kan worden tot redding
 • De giften die we steeds weer mogen ontvangen
 • De vele groepen die gebruik kunnen maken van de accommodatie
 • Het contact met de buurt, dat nu stabiel en goed is

Allemaal redenen tot dankbaarheid waardoor het werk nog steeds doorgang kan vinden. Dank dat u door uw gebed meewerkt en meestrijdt.

Gebedspunten

In vertrouwen op de goede hand van onze Heer, willen we jullie blijven vragen om met ons mee te bidden voor:

 • Wijsheid in de te nemen beslissing ten aanzien van het doorgaan van de zomerkampen in 2020 op een verantwoorde manier (we hebben gesteld uiterlijk eind mei een definitieve beslissing te nemen)
 • Ruimte en tijd om de opbouwwerkzaamheden volledig te kunnen doen; vaak zijn het oudere vrijwilligers, maar bidt u ook mee dat hier een jongere instroom bij mag komen voor continuïteit
 • Voldoende, bekwame medewerkers
 • Bescherming en bewaring in gezondheid
 • Rust en vertrouwen bij (ouders van) kampeerders, maar ook bestuur, vrijwillige (kamp)medewerkers
 • Moed, kracht en plezier voor Henk en Els Langeveld als beheerders op het Oaseterrein
 • Bewaring voor aanvechtingen in de geestelijke strijd
 • Het onderwijs in de kampen; we willen graag het blijde evangelie blijven verkondigen en alleen spreken van Christus en Die gekruisigd, naar het voornemen van Paulus

We merken in alles dat we niet zonder uw gebed, niet zonder uw giften en niet zonder uw hulp kunnen. Het wordt zo een samenwerken, tot eer van Hem, die ons liefheeft en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.
Ons gebed is dat we juist ook ín de huidige omstandigheden, onze boodschap van hoop en leven uitstralen in de wereld waarin we wonen. Of de kampen nu wel of niet doorgaan dit jaar, hoe het ook is, we mogen toch allemaal in ‘ons klein hoekje, jij in de jouwe, ik in de mijne’ Zijn Licht en Liefde laten stralen.

We wensen jullie, lieve betrokkenen, allemaal van harte Gods bescherming en zegen toe.

Namens het bestuur van Oasekampen,

Bart Kramer

Op de hoogte blijven van onze nieuwsbrieven? Schrijf je hier in! Bekijk hier alle nieuwsbrieven.

Berichtinformatie
Relevante artikelen
Nieuwsbrief oktober 2023
Nieuwsbrief januari 2023