Nieuwsbrief oktober 2023

Wie is voor mij op aard gekomen? Wie richt mij op bij struikelingen? Het is de Heer!
En als ik de weg vind tot de Vader, is het door de Heer.

(naar Lied 138, GL)

Broeders en zusters, Oasevrienden,

Bovenstaande lied uit de bundel ‘Geestelijke liederen’ haalde Henk Langeveld aan in zijn dankwoord bij het afscheid dat we van hen als beheerders van St Jeugd en recreatie Oase genomen hebben. Het maakte indruk op ons allemaal hoe Henk aan de hand van dit lied, mede namens Els, getuigde van de trouw, zorg en kracht, die ze hebben ervaren in hun dienst voor de Heer op de Oase.

Afscheid Henk & Els Langeveld

Op 11 Oktober jl. was er een gezamenlijk moment (met door Henk en Els genodigden) om met elkaar terug te blikken op de Oasetijd van Henk en Els. 35 jaar trouwe dienst voor de Heer. ‘Welgedaan, goede en trouwe beheerders, jullie zijn trouw geweest, Hij zal jullie belonen voor jullie dienst.’

Het was een bijzondere middag van ontmoeten, dankwoorden, een stukje historie, een lied en heerlijk eten. Natuurlijk mochten Henk en Els een prachtig cadeau ontvangen. Naast een bos bloemen heeft het bestuur gedacht een blijvende herinnering op het Oaseterrein te plaatsen als aandenken. Er werd een Els geplant en daarnaast een prachtig ‘Henk en Els’ bankje met uitzicht over het mooie Oaseterrein. Ook ontvingen ze een mooie reischeque voor een reis naar Israël.

Henk en Els, we zijn jullie oprecht dankbaar voor jullie beschikbare jaren en wensen jullie van harte Gods zegen en nabijheid toe op jullie verdere weg. Hij kent de weg, Hij is nabij en Hij gaat met jullie mee.

Terugblik op het afgelopen kampseizoen

In de afgelopen jaren was het mogelijk om te getuigen van Jezus’ komen naar deze aarde om verloren mensen te redden van de eeuwige dood en hen het Leven aan te bieden. En hen te verbinden met de hemelse Vader. Dat is steeds opnieuw het voornemen van alle medewerkers op de Oase: getuigen van onze Heer en Heiland, die Zijn leven afgelegd heeft om ons het Leven te geven. We beseffen dat we daarin gezegend zijn en worden. Hoe bijzonder dat er in het afgelopen kampseizoen ca. 650 kinderen en jongeren gezegend mochten worden door meer dan 220 vrijwilligers. God heeft voorzien, zoals alleen Hij dat kan. In het afgelopen seizoen waren er ca. 50 vrijwilligers die voor het eerst meewerkten (en voor velen niet de laatste keer). Onze dank geldt onze Heer, maar ook al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor Zijn koninkrijk. En ook willen we ouders en betrokkenen bedanken voor het tippen van en uitkijken naar medewerkers.

Gebedspunten / zorg

Naast dankbaarheid is er ook zorg en verdriet. Opnieuw hoorden we van ziekte en overlijden, strijd en pijn. In een van de kampen werd een jong meisje opgehaald uit het kamp, na het verschrikkelijke bericht van het overlijden van haar moeder als gevolg van een ernstig ongeval. Blijf je meebidden voor dit gezin? Dat ze de troost van onze God zullen ervaren? We merken dat gebed nodig is voor alle kinderen/jongeren die geweest zijn, om vol te houden in het geloven en om de Bijbel trouw te blijven lezen. De beslotenheid van en het veilig voelen op de Oase vallen voor velen weg bij het verlaten van het terrein. Dan staan ze er weer alleen voor. En dat vaak op het terrein van de vijand, die rondgaat om te verslinden wat hij kan. En wat zijn er dan veel verleidingen en afleiding. Maar onze God is machtiger. Hij kan bewaren, Hij zal beschermen, Hij heeft álle macht! Bid je mee voor alle kampeerders en medewerkers van de kampen? Dat ze volhouden en vaststaan in hun geloof.

Een andere zorg is de nood aan medewerkers voor de jongenskampen. Eén team draait al een aantal jaren ‘dubbele diensten’. Wat zou het fijn zal als er (jonge) broeders zijn, die mee willen helpen dit bijzondere werk mee mogelijk maken. Wil je biddend nadenken of hierin misschien een taak voor jou is weggelegd? Contactgegevens vind je in deze hier.

Beheerders-update

Richard en Emke hebben deze zomer een eerste kampseizoen als beheerders meegemaakt.  Ze hebben 6 weken genoten van de reuring rond het huis, zoals de vrolijke kinderstemmen, het vele zingen dat ze hoorden, de verhalen over wat gebeurde in de kampen en de ontmoetingen met de medewerkers. Ook ondersteunen waar nodig was, zowel praktisch als met een luisterend oor, gaf voldoening. Het is hen heel goed bevallen om op de achtergrond mee te draaien met de kampen. Reden tot dankbaarheid voor hen én ons als bestuur. Bidt u mee voor wijsheid in het najaar als er groepen komen, en ook voor verdere inburgering in de Achterhoek?

Terrein en accommodatie

Als organisatie denken we continu na over verbeteringen op het terrein. Zo zijn we al een paar jaar bezig om de uitkijktoren weer gebruiksklaar te maken. We hopen deze komende zomer weer te kunnen gebruiken, evenals de daarbij behorende kabelbaan. Afgelopen jaar bleek dat meerdere (sanitair) gebouwen uitbreiding, groot onderhoud of nieuwbouw nodig hebben. Of moeten we toch meer gebruik maken van inleen van douchewagens?  We denken in afhankelijkheid van onze Heer na over de verschillende mogelijkheden. Ook in de keuken is weer een aantal investeringen nodig. Bidt u ook voor deze beslissingen mee voor wijsheid in wat te doen?

Voorbereidingen nieuwe seizoen

Begin november hopen de praktische leiding en de coördinatoren alweer de aftrap te geven voor een nieuw seizoen, DV 2024. Een moment om terug te blikken op afgelopen seizoen, het voorbereiden van een Bijbels thema en het samenstellen van de bezetting van de teams (voor zowel de kampen als de keuken) voor 2024. We bidden voor voldoende leiding in praktisch opzicht, coördinatie en keukenmedewerkers. Weet je, het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend te zijn en te gaan, maar steeds weer kijken we achteraf met dankbaarheid en bewondering toe hoe Hij voorziet. Begin 2024 hopen we de teams definitief te kunnen samenstellen en dan in April alweer een centrale kampvergadering in Doetinchem. De tijd vliegt ……..

Zelf meewerken / bijdragen?

Misschien denk je zelf na over meewerken op de een of andere manier in het kampwerk. Neem dan alsjeblieft contact op met de administratie van Oase. Graag geven we de werkweekdata alvast door, kom je helpen? Een leuke sfeer, praktisch werk, samenbindend, lekker eten en voor iedereen is er wel iets te doen. De data zijn:

  • Voorjaarswerkweek: 15-19 april 2024
  • Opbouwwerkweek: 1-5 juli 2024
  • Opruimmiddag: zaterdag 24 augustus 2024, aanvang 13:00 uur
  • Opruimdagen: vrijdag 30 augustus 2024 en zaterdag 31 augustus 2024, aanvang  9:00 uur
    Najaarswerkweek: 7-11 oktober 2024

We willen je door onze nieuwsbrieven informeren en je vragen mee te bidden. Gebed en dankzegging is zo belangrijk, zowel in voorbereiding als tijdens de kampen zelf. Doe je mee?
Als je wilt geven voor dit bijzondere werk, dan zijn je giften fiscaal aftrekbaar, omdat we een ANBI-stichting  zijn, met RSIN: 003791816.  Giften kunnen overgemaakt op IBAN NL52RABO0364846577, t.n.v. Stichting voor Jeugd en Recreatie de Oase.

Dank je wel voor je meeleven en gebed in het afgelopen seizoen.
We wensen jullie allemaal van harte Gods zegen toe.

Namens het bestuur van Oasekampen,
Geert Rutgers, Bart Kramer

Berichtinformatie
Relevante artikelen
Nieuwsbrief januari 2023
Nieuwsbrief mei 2022