Nieuwsbrief januari 2023

Want de Heer is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw houdt nooit op.

Psalm 100:5 BB

De Heer is trouw. Hij zal jullie sterk maken en jullie beschermen.

2 Thess. 3:3a BB

Broeders en zusters, Oasevrienden,

Wat zijn deze teksten een geweldige bemoediging om dit nieuwe jaar mee te beginnen. En deze woorden zijn getuigenissen en beloften van God zelf, de Allerhoogste Heer. Dan kunnen we met goede moed het nieuwe jaar in. Wij weten niet wat het nieuwe jaar ons zal brengen, maar we mogen ons vertrouwen op Hem stellen, die ons liefheeft, die ons sterk maakt en ons beschermt. Wat een God is Hij!

Van Hem willen we getuigen in de komende kampen, voor Hem willen we zingen, Hem willen we dienen.

Dankbaarheid en zorg

In de afgelopen jaren hebben we gezien hoe de Heer werkt in harten van kinderen en jongeren in het bijzonder. Afgelopen jaar hoorden we bijvoorbeeld van een 16-jarige jongen, die radicaal voor de Heer Jezus koos. Enorme vreugde in de hemel, dankbaarheid bij ons allen die ervan hoorden. Blijf je meebidden voor het leven van kinderen en jongeren die opnieuw of voor de eerste keer het voornemen hebben om met de Heer te gaan leven? Wat een uitdaging in deze tijd. Gelukkig, de Heer gaat door met Zijn werk. Daar kunnen we zeker van zijn en op Hem willen we blijven bouwen.

De trouw van onze Heer is ook zichtbaar in hoe Hij voorziet in medewerkers: allen werken als vrijwilliger, ieder met zijn of haar eigen taak, waarvan velen lange tijd aan de Oase zijn verbonden. Afgelopen jaar hebben we zelfs meegemaakt dat Henk Huinink koninklijk werd onderscheiden voor meer dan 50 jaar trouwe dienst voor zijn Heer. Het is niet in woorden en geld uit te drukken wat vrijwilligers voor Oase betekenen. Maar wat zijn we onze Heer dankbaar dat Hij steeds weer voorziet. Bid je mee dat ook dit jaar alle benodigde mensen zich zullen aanmelden? Misschien denk je zelf na over meewerken op de een of andere manier in het kampwerk. Neem dan alstublieft contact op met de administratie van Oase.

Naast dankbaarheid is er best ook zorg en verdriet. We hoorden in het afgelopen jaar van ziekte en overlijden, strijd en pijn bij meerdere (oud)medewerkers. Sommigen kunnen vanwege hun lichaam niet meer meewerken. We merken in al deze contacten dat voor velen de Oase echt als een familie voelt en is. Blijf je meebidden om genezing, troost en moed voor hen?

Beheerdersechtpaar

De komende periode is ook vol van activiteiten. Henk & Els zijn hun huis aan de rand van Doetinchem klaar aan het maken om er in april hun intrek in te nemen. Richard & Emke treffen voorbereidingen om te verhuizen naar de Achterhoek en vandaar hun werk voor de Heer verder vorm te geven. Naast het beurswerk nu ook het beheer op de Oase.

Bid je mee voor beide echtparen? Voor loslaten, je thuis gaan voelen, acceptatie in je nieuwe woonomgeving, genieten van de nieuwe uitdaging, maar boven alles …vertrouwen op God. Hij gaat door, Hij gaat mee.

Hij gaat door!

Ik moet hierbij denken aan een paar regels uit het lied van Sela, ‘Gods verhaal gaat door!’ Zie voor de bijbehorende video: Gods verhaal gaat door | Sela – YouTube.

Als onze wegen leiden naar een nieuwe horizon,
zal God Zijn trouw bewijzen; Hij houdt vast wat Hij begon.
Gods verhaal gaat door, Hij geeft een nieuw begin.
Zo stappen wij de toekomst in. Wij gaan door met goede moed.
samen zingen wij met een hart vol dankbaarheid.
Waar God steeds met ons meegaat, schijnt Zijn Licht en is het goed.
U gaat voor ons uit, U bent om ons heen, laat ons nooit alleen.

Doe je weer mee?

Wat een enorme bemoediging is deze tekst. Voor hén en voor iedereen in Zijn dienst. God gaat door, Hij laat niet los wat Hij begon. Het is Zijn werk, Zijn verhaal.

We willen door onze nieuwsbrief je vragen mee te bidden. Gebed is zo belangrijk, zowel in de voorbereiding als tijdens de kampen zelf. Doe je mee?
En als je wilt meewerken: opnieuw vragen we schoonmakers in de werkweken, ook kijken we uit naar iemand die de coördinatie van de schoonmaak op zich wil nemen, specifiek tijdens de werkweken. En medewerkers in de kampen en de keuken. We rekenen op jullie.

We wensen jullie allemaal Gods zegen voor dit jaar toe.

Namens het bestuur van Oasekampen,

Geert Rutgers

Bart Kramer

Op de hoogte blijven van onze nieuwsbrieven? Schrijf je hier in! Bekijk hier alle nieuwsbrieven.

Berichtinformatie
Relevante artikelen
Nieuwsbrief oktober 2023
Nieuwsbrief mei 2022