Nieuwsbrief december 2020

Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed:  De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen.

Hebr. 13:5,6

Lieve mensen, Oasekampbetrokkenen,

Wat kan er veel veranderen in een kort tijdsbestek. Maar hoe de tijd ook is, het is in Zijn hand. Soms zitten we ineens midden in moeilijke omstandigheden en stormt het om ons heen. Alles lijkt tegen te zitten en we worden ontmoedigd of bang en eigenlijk willen we onze angst uiten. Juist dan zegt Hij, terwijl Hij dichterbij komt: “ Vergeet niet wat ik heb gezegd: ‘Wees vastberaden en vol vertrouwen!’ Want ik, je Heer God ben met je, waar je ook gaat.” (Jozua 1:9, BB)

We hebben in het afgelopen jaar opnieuw ervaren dat de Heer Zijn werk (ook op de Oase) niet loslaat en ook ons mensen niet verlaat. Dat geeft ons als bestuur (en medewerkers) moed om door te gaan met de voorbereidingen om in 2021, zo de Heer wil, Oasekampen te organiseren.

Terugblik

De afgelopen zomer is het terrein leeg gebleven. Ook hebben we geen groepen kunnen ontvangen in de Berk. Zo hadden wij dit niet verwacht, maar het is de realiteit van 2020 geworden. Voor het eerst in meer dan 50 jaar geen activiteiten op het terrein. Ontzettend jammer dat het Evangelie niet gedeeld kon worden met de vele honderden kinderen en jongeren die er ieder jaar weer naar uitzien. Maar de Heer laat Zijn werk niet los. Hij wil leiden en helpen. Dat zeggen we met overtuiging en vol goede moed en in vertrouwen op Hem.

Doordat de vanzelfsprekendheid van het organiseren van kampen werd doorbroken, is het verlangen om op een vertrouwde manier jeugdkampen te kunnen blijven organiseren alleen maar gegroeid.  En als het in het komend jaar toch op een digitale(re) manier zou moeten, dan willen we ons daar ook goed op oriënteren, hoe we dat vorm kunnen geven, waarbij we ons afvragen of dat eigentijds en inhoudelijk goed mogelijk is.
Daarnaast is het ons verlangen ruimte te bieden aan groepen die gebruik kunnen maken van de prachtige en unieke accommodatie. We vertrouwen en bidden dat onze Heer in alles zal voorzien.

Identiteit / toerusting medewerkers

In het afgelopen half jaar hebben we samen met kampmedewerkers meerdere keren van gedachten gewisseld over de identiteit van het Oasekamp. We hebben vanuit een ‘schets’  een aanzet geformuleerd, die we op termijn ook via onze nieuwe website (houd hem in de gaten! 😊) hopen te delen met kampeerders, ouders, en vooral ook medewerkers. Vooral voor de medewerkers hopen we dit verder uit te diepen door online toerusting (wanneer mogelijk weer persoonlijk), van waar uit in de komende jaren een syllabus zal ontstaan. Deze zal dienen als leidraad voor de uit te dragen identiteit van Oasekampen. In het komend voorjaar hopen we hier een begin mee te maken. We merken dat er vragen zijn over onderwerpen als bijv. de autoriteit van de Bijbel, (werking van) de Heilige Geest, ontzag voor de Heer, gebed/aanbidding en welke plaats het heeft in het leven van ons als christen. In deze tijd is het goed om juist aan deze dingen aandacht te geven. Bid u mee om zegen over deze toerusting van medewerkers?

Terrein / voorbereiding

We werken er met hart en ziel aan, nu het terrein ook weer onder handen is genomen, om in het nieuwe jaar verantwoord kampen te kunnen aanbieden. Met alle extra voorschriften/regels is dat een hele opgave. Hier en daar hebben we al aanpassingen gedaan, en wie weet wat verder nog gedaan moet worden, maar we gáán er voor! De bedoeling is dat kinderen zich vanaf 1 januari weer via de nieuwe website kunnen aanmelden voor het komende seizoen.

Vacatures

  1. Heel specifiek zoeken we iemand die de coördinatie van het groenonderhoud op het Oaseterrein op zich kan nemen  . Of iemand die hierin een meerjarenplan kan opstellen ter uitvoering. Kent u iemand? We houden ons aanbevolen.
  2. Voor het nieuwe jaar zijn we ook op zoek naar iemand die als hoofdkok een week per kampseizoen wil helpen.
  3. Misschien mogen we wel een beroep op u doen als het gaat om de toerusting van medewerkers, wat zou dat geweldig zijn. Samen, schouder aan schouder, jong en oud.

In alle gevallen vragen we u contact met ons op te nemen via de mail, info@oasekampen.nl of via de  onderaan genoemde telefoonnummers

Werkweken / beheer

Graag bedanken we Henk en Els Langeveld, ons beheerderspaar en al onze vrijwilligers, die steeds trouw zijn in het werk voor Hem. We merken dat sommige van onze vrijwilligers al op leeftijd gekomen zijn, sommigen zijn ons ontvallen in het afgelopen jaar, vandaar dat we steeds op zoek zijn naar frisse instroom voor de (opbouw)werkzaamheden. Helaas zijn sommige van onze medewerkers (langdurig) ziek, wilt u met ons meebidden voor hen? Vrijmoedig vragen we alle betrokkenen een Filippiër van het Oasekampwerk te zijn, iemand die graag zijn/haar bijdrage levert aan het kampwerk. U kunt meedoen: biddend, gevend of meewerkend. Mogen we op uw inbreng blijven rekenen? Op onze website vindt u meer informatie hoe u kunt meebouwen aan het jeugdwerk op de Oase.

Graag sluiten we af met een paar regels uit een oorspronkelijk Duits lied:

Heer, die de tijd in handen houdt: neem weg wat ons dit jaar benauwt, verander het in zegen. U heeft de jaren steeds omvat, U wijst ons zelf het juiste pad; kom ons in liefde tegen.

We wensen u allen Gods Zegen en nabijheid toe voor het komende jaar! Laten we ons vertrouwen op Hem hebben.

Namens het bestuur van Oasekampen,

Geert Rutgers
(06 53448019)

Bart Kramer
(06 54398169)

Op de hoogte blijven van onze nieuwsbrieven? Schrijf je hier in! Bekijk hier alle nieuwsbrieven.

Berichtinformatie
Relevante artikelen
Nieuwsbrief oktober 2023
Nieuwsbrief januari 2023