Nieuwsbrief december 2021

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Filippenzen 4:19

Lieve ‘Oasemensen’, broeders en zusters,

Wat bijzonder is het om in een verwarrende tijd een God te kennen die voorziet en op wie wij ons vertrouwen kunnen stellen.

Terugblik

Er is alweer een jaar nagenoeg voorbij gevlogen waarin we opnieuw mochten opmerken dat onze God voorziet. De Heer laat Zijn werk niet los. Als wij doen wat Hij van ons vraagt, dan wil Hij zegenen. Als wij Hem vragen, zal Hij voorzien in wat nodig is of gevraagd wordt. Dat gold al in de tijd van Abraham, maar dat geldt nu, ruim 4000 jaar later nog steeds.

We hebben afgelopen jaar gemerkt hoe bijzonder het is om de kinderen opnieuw te kunnen ontvangen op onze eigen Oase. Weer ontmoeting, spel en ontspanning op het terrein, maar vooral ook een loflied voor onze God. Ook dit jaar waren er die hun hart aan de Heer gegeven hebben. Dank Hem daarvoor. Sommigen hebben zich voorgenomen opnieuw met Hem te leven. Voorbijziend aan de mensen en omstandigheden, maar vertrouwend op Hem. God is goed, aan Hem alle eer! Bidden jullie mee voor alle kinderen en jongeren, die het moeilijk hebben in deze bizarre tijd?

Beheerdersechtpaar

Wij, als bestuur van St. Oase en ook Henk en Els Langeveld (het beheerdersechtpaar die dit werk al ruim 34 jaar met zoveel toewijding doet), vonden de tijd rijp om de beheerderstaken voor de Oase over te dragen aan de volgende generatie. Al geruime tijd is de opvolging van Henk en Els een aandachts- en gebedspunt dat ons als bestuur bezighoudt. In de afgelopen tijd hebben we hierover met elkaar gesproken, en het biddend voor de Heer gelegd. We beseffen opnieuw  dat onze Heer voorziet; voordat wij Hem vragen, weet Hij wat we nodig hebben (Matt 6:8). In onze zoektocht werden we meerdere keren bevestigd. Afgelopen november hebben we daarom als bestuur van Stichting Oase Richard en Emke de Jager voor dit mooie werk gevraagd en ze hebben aangegeven dit graag te willen gaan doen. Richard zal zich vooral gaan inzetten voor het beheer en Emke zal hem daarbij ondersteunen, zodat ook de beschikbaarheid en taken voor het beurswerk of met de bakfiets doorgang kunnen vinden; dat kan gelukkig vanuit de Achterhoek voortgezet worden. Hoe een en ander praktisch ingevuld zal worden, daarin vertrouwen we op onze Heer die zal voorzien. We streven ernaar om deze wisseling tegen de zomer van 2023 te laten plaats vinden. Dat betekent voor zowel Henk en Els, als voor Richard en Emke, een periode van afscheid nemen en voorbereiden op wat komen gaat. Bidden jullie mee voor beide echtparen?

Gebedspunten

Een paar concrete gebedspunten willen we jullie graag meegeven:

  • Het zoeken en vinden van een nieuwe woonomgeving voor Henk en Els
  • Het ‘loslaten’ van en het ‘uitzien’ naar
  • Moed, kracht en plezier in alle werkzaamheden voor Hem
  • Wijsheid voor alle betrokkenen: Henk & Els, Richard & Emke, bestuur van SBE, bestuur Oase
  • Goede samenwerking in de overdracht
  • Allerlei praktische zaken, zoals bijv. opslag- en werkruimte voor standbouw en interieur van de stand

Meer informatie

Graag verwijzen we jullie naar onze website voor de verschillende nieuwsbrieven die betrekking hebben op deze komende wijziging. Je vindt deze nieuwsbrieven via “Beheerdersechtpaar”.

We wensen iedereen van harte Gods Zegen en nabijheid toe voor het nieuwe jaar dat ons wacht. Daarbij mogen we uitzien naar Zijn komst, Hem verwachten en het van Hem verwachten.

’k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. Ik zie naar Hem op en weet:  Hij is mij steeds nabij

Namens het bestuur van Oasekampen,

Geert Rutgers
(06 53448019)

Bart Kramer
(06 54398169)

Op de hoogte blijven van onze nieuwsbrieven? Schrijf je hier in! Bekijk hier alle nieuwsbrieven.

Berichtinformatie
Relevante artikelen
Nieuwsbrief oktober 2023
Nieuwsbrief januari 2023