Nieuwsbrief mei 2022

Let er ook op dat niemand van jullie Gods liefdevolle goedheid misloopt…..laten we dan vertrouwen op Gods goedheid, en God dienen en aanbidden, vol ontzag!

Hebr. 12:15 en 28

Broeders en zusters, Oasevrienden,

We zijn dankbaar dat we in de afgelopen tijd, zowel persoonlijk als ook binnen ‘de Oase’, steeds opnieuw hebben ervaren dat God goed is en dat we op Zijn goedheid kunnen bouwen. Dat vertrouwen en die goedheid willen we ook komende zomer graag vanuit ons hart doorgeven aan de kampeerders op de Oase. Het kennen van Gods liefdevolle goedheid geeft ons reden om anderen én elkaar daarmee te bemoedigen. In dat vertrouwen willen we ook weer vooruitzien naar de komende kampen op de Oase. Hij zal het maken. Alles met elkaar veel reden tot dankbaarheid!

Afgelopen kampvergadering hebben we er met elkaar aan gedacht en God gedankt dat de Stichting Oase in het najaar van 2021 al 50 jaar bestaat, hoewel de kampen al veel langer georganiseerd worden.

Identiteit

Ook hebben we nagedacht over ‘onze Oase-identiteit’, waarbij we gemerkt hebben dat er echt behoefte is aan duidelijkheid. Er zijn zoveel vragen, zoveel meningen. Maar ons uitgangspunt is de Bijbel, Gods gezaghebbend Woord.

We hebben ons voorgenomen te beloven aan ouders en kampeerders dat de Oase een plek is waar je Liefde ontmoet, Liefde leert kennen, je je geliefd weet en waar je lief hebt. Een kamp waar je Jezus en Zijn Liefde wilt laten zien, vertellen wie Hij voor jou is en waar vriendelijkheid en geborgenheid is. We willen getuigen van de hoop op een toekomst bij Hem, en zolang we hier nog zijn willen we Hem gehoorzamen en erkennen als Heer.

Het is een voornemen van het hart van iedere medewerker, zowel van kampmedewerkers, als ook leiding, beheer en bestuur, om er samen invulling aan te geven, met al onze eigen aardigheden. Tot Zijn eer!

We vatten het samen in het volgende plaatje:

Deze belofte én uitwerking zal op onze website komen te staan. Daarnaast bouwen we de medewerkers op door middel van (online) toerusting en leggen we een syllabus aan met ondersteunend materiaal.

Wisselingen van de wacht

In het afgelopen jaar hebben we in het bestuur en de coördinatie van de kampen afscheid genomen van enkele trouwe medewerkers. Pieter van Dijk en Wijnhold Wijnholds zijn uit het bestuur getreden en per 1 april is Dianne van Egten vanuit de meisjeskampen in het bestuur gekomen. We zijn dankbaar dat de Heer hier weer heeft voorzien.

Gebedspunten

Graag gebruiken we onze nieuwsbrief ook om je te vragen mee te bidden en mee te werken. Gebed is zo belangrijk, zowel in voorbereiding als tijdens de kampen zelf. We ervaren dat steeds weer.

  • de geestelijke en praktische voorbereidingen voor de kampen
  • een coördinator ( evt. echtpaar) voor de jongenskampen
  • voldoende leiding in de kampen en medewerkers in de keuken, zodat alle kampen door kunnen gaan, we hebben op dit moment nog ca 70 ‘vacatures’; De vacatures staan op de website en daar kun je je ook aanmelden
  • de kampen zelf en de kinderen die er naar uit zien om naar het kamp te gaan
  • Voor de werkweken: voldoende medewerkers voor de schoonmaakwerkzaamheden en specifiek ook iemand die de schoonmaak tijdens de werkweken wil coördineren
  • Henk en Els en hun toekomst, vooral voor een fijne woonplek
  • Wijsheid en toewijding in het besturen van de Oasekampen

Doe je weer mee?

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan, samen te dienen, te strijden in woord en in werk, dat is ons gebed, vol van Uw liefde, genade en kracht.

Namens het bestuur van Oasekampen,

Geert Rutgers

Bart Kramer

Op de hoogte blijven van onze nieuwsbrieven? Schrijf je hier in! Bekijk hier alle nieuwsbrieven.

Berichtinformatie
Relevante artikelen
Nieuwsbrief oktober 2023
Nieuwsbrief januari 2023