Nieuwsbrief juni 2016

Doetinchem, juni 2016

Aan alle betrokkenen op de Oasekampen; ouders, kampleiding, (oud-)medewerkers.

Ditmaal geen verbouwing, maar toch een ingrijpende verandering op de Oase. Het betreft het gezin van de beheerdersfamilie, Henk en Els Langeveld. We informeren u er graag over.

Al ruim 28 jaar wonen Henk en Els Langeveld met hun gezin op “de Oase”. Van hun 5 kinderen zijn er 3 op de Oase geboren en allen zijn er opgegroeid. Een aantal kinderen is al getrouwd en uitgevlogen; alleen Evie (15 jaar) woont nog bij hen thuis. Al die jaren hebben Henk en Els zich ingezet als beheerdersechtpaar, naast de zorg voor het gezin en een normale baan waar Henk al die tijd in dienst is geweest en waar hij 3,5 jaar geleden zijn 25-jarig jubileum mocht vieren. Het is een gezegende tijd geweest en het heeft hem de gelegenheid gegeven als een echte “tentenmaker” zijn werk in het koninkrijk van God te doen (Hd. 18:3).

In 2014 hebben Henk en Els zich vanuit hun thuisgemeente in Varsseveld als het ware hernieuwd toegewijd aan het werk als beheerdersechtpaar op de Oase, na een zoektocht van hen samen om dat te doen, wat de Heer van hen vraagt (Efeze 2:10). De afgelopen jaren heeft u op diverse manieren kunnen volgen hoe de accommodatie steeds weer is verbeterd en aan de eisen van de tijd is aangepast om het kinderkampwerk mogelijk te (blijven) maken. Daarnaast is er in de afgelopen tien jaren veel veranderd, o.a. door “wet en regelgeving” maar ook in de structuur van de organisatie als stichting. Altijd is het een werk geweest van vrijwilligers. Het aantal betrokken vrijwilligers is groot en er is ook een grote groep van vaste medewerkers die buiten het kampseizoen meewerkt aan onderhoud van het terrein, gebouwen en tenten. De werkweken voor het winter- of zomerklaar maken, vragen de nodige voorbereiding. Het gebruik van het logiesgebouw in de weekenden en kampeerders doordeweeks vergroot de wens om iemand structureel aanwezig te hebben op het terrein. Eerder al bleek dit eigenlijk een volledige baan voor te stellen als alle taken met de nodige aandacht en toewijding worden opgepakt. Een prestatie van formaat dat dit er altijd “bij gedaan werd”.

De afgelopen jaren merkten we als bestuur wel de toename van druk op de balans tussen privé, werk en beheerderstaken van Henk en Els. Afgelopen jaar hebben Henk en Els de letterlijke roep ervaren om in afhankelijkheid van hun God en Vader het werk als beheerdersechtpaar te mogen doen. Dat heeft hen ertoe gebracht om te besluiten zich volledig aan dit werk toe te wijden. Henk heeft daarom zijn betaalde baan opgezegd. U zult begrijpen dat dit niet van de één op andere dag is gegaan. Als bestuur zijn we geïnformeerd over de afwegingen en hebben we de groei van hun verlangen herkend. We zijn als bestuur van de Stichting Oasekampen blij met hun keuze en zien dat besluit als uitkomst van een ontwikkelingsproces. Door hun keus komt er geen verandering in de verhouding tussen bestuur en beheerder. De werkzaamheden blijven immers onveranderd. Henk krijgt er nu meer tijd voor dan voorheen. Het bestuur wordt ook geen werkgever of opdrachtgever in formele zin. Het zal dan ook geen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de kampeer-of overnachtingsprijs: die blijven gebaseerd op het vrijwillige onderhoud en -beheer van alle mooie voorzieningen.

Nadat Henk en Els vanuit hun thuisgemeente al zijn aanbevolen aan verschillende christelijke gemeentes in Nederland, willen ook wij hen als stichtingsbestuur van harte aanbevelen voor dit werk. Blijft u bidden voor het onschatbare werk op het terrein van de Oase? Wilt u hen, indien mogelijk, als beheerdersechtpaar opnemen op een lijst van bestemmingsgiften of collectedoelen? In hun levensonderhoud is de familie Langeveld de komende 7 jaar volledig afhankelijk van de Heer.

Als werkers van de Heer zijn Henk en Els te steunen. Dit kan door geld over te maken op rekening NL48 INGB 0003 3992 00 (ANBI) van stichting Nehemia, o.v.v. Jeugdwerk Oost-Nederland, of op NL88 INGB 0004 2687 64 (geen ANBI) van P.A. Langeveld.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk bij Henk en Els terecht of bij één van onderstaande bestuursleden van de Stichting Oasekampen.

Met een hartelijke groet,
Namens het bestuur van de stichting jeugd en recreatie Oase

Wijnhold Wijnholds en Pieter van Dijk

Berichtinformatie
Relevante artikelen
Nieuwsbrief oktober 2023
Nieuwsbrief januari 2023