Nieuwsbrief juni 2020

Waar is het gastverblijf?……..Hij zal u een grote, toegeruste zaal wijzen.

Lukas 22:11,12

Aan alle betrokkenen van Oasekampen,

Geen zomerkampen 2020 op de Oase

Dat was onze beslissing als bestuur van Stichting Jeugd en recreatie Oase ruim 2 weken geleden. Na veel zoeken, afwegen en gebed hebben we deze beslissing met pijn in ons hart genomen. Wat een gemis voor zoveel kinderen en medewerkers die zich jaar in jaar uit, verheugen op het Oasekamp. Wat een pijn en verdriet zullen ouders zien en voelen.

Het loopt Hem niet uit de hand

De weken daaraan voorafgaand hebben we als bestuur vrijwel wekelijks alle ontwikkelingen gevolgd en gewogen. Daarbij hebben we elkaar voorgehouden, dat het onze Heer nooit uit de hand loopt, Hij is het die ons helpt en sterkt. Al is er bij ons onrust of ‘een niet weten’, dan is er de zekerheid van onze Herder, die ons leidt, vasthoudt en voor ons zorgt. We weten dat onze God groot is en alles in Zijn hand heeft, maar er zijn dit jaar ook extra voorschriften waaraan we moeten voldoen. Dat geeft grote verantwoordelijkheid, die ons zwaar weegt. Dank jullie wel, dat je hebt meegeleefd en meegestreden in het gebed.

Overwegingen

De gezondheid van kampeerders en medewerkers kunnen we niet voldoende garanderen, met inachtneming van de huidig bekende regels. Daarnaast zijn er teveel haken en ogen verbonden aan het organiseren van de kampen, waardoor we de verantwoordelijkheid niet kunnen en willen dragen. De beschikbaarheid van medewerkers is een aandachtspunt, maar ook: Hoe houd je afstand, hoe kunnen we de hygiëne waarborgen. Veel vragen, die we allemaal overwogen hebben.

Reacties

In de reacties op ons besluit hebben we gemerkt hoe diep geworteld en hoe vanzelfsprekend het Oasekamp toch lijkt. Eén van de uitspraken was: “dit is in de afgelopen 50 jaar, dat ik betrokken ben bij het kamp, nog nooit gebeurd.” Het is kenmerkend voor de bijzondere zegen, die we in de afgelopen jaren met elkaar mochten ontvangen van God de Vader. Hij zegent, Hij zorgt, Hij kent. Dat geldt voor ons allemaal, hoe we ook betrokken zijn bij dit bijzonder stukje werk voor de Heer.

Het besef dat er deze zomer geen kamp (gastverblijf) is op de Oase heeft de afgelopen dagen zo beetje bij beetje een plekje gekregen. Een raar, leeg plekje dat anders gevuld zou zijn op kamp Oase. Onze Heer weet dat en Hij zal ongetwijfeld voorzien in een toerustingsplek, waar Hij Zijn wijze lessen aan ons zal geven. Prijs Hem daarvoor dat Hij niet aan één plek hecht, maar dat Hij ons door Zijn Geest leidt naar een plek in Zijn nabijheid.

Praktische punten en dank- en gebedspunten

Nu de kampen en werkweken niet doorgaan, willen we graag nog wat praktische zaken delen:

 1. We hebben besloten dat we iedere aangemelde kampeerder zijn/haar kampgeld teruggestort krijgt. Dat is organisatorisch het meest efficiënt.
 2. Misschien wil je overwegen of je op de een of andere manier betrokken wilt zijn bij het kampwerk. Dat kan deze zomer misschien wel heel praktisch.
  • We zullen op sommige dagen toch het onderhoud aan het terrein en de gebouwen moeten doen. Dat blijft nodig. Juist een nieuwe instroom van vooral ook jongere medewerkers is welkom. Niet alleen dit jaar, maar ook op de langere termijn.
  • Ook voor de schoonmaak van ‘de Berk’ zijn een paar extra handen altijd welkom.
  • Doe je mee? Meld je dan aan!
  • Heel specifiek zijn we nog op zoek naar iemand, liefst woonachtig in het oosten van ons land, die de coördinatie op zich kan nemen ten aanzien van het structurele groenonderhoud op het ruime en mooie Oaseterrein. Kent u iemand? Zeg het ons!
 3. Wil je mee bidden voor
  • ieder die zich verheugd heeft op het Oasekamp, kampeerder en medewerker.
  • ‘loslaten’ daar waar we het moeilijk vinden, bijvoorbeeld als het gaat om kinderen, die we opnieuw of voor het eerst zo graag het evangelie zouden vertellen.
  • onze oudere en zieke medewerkers.
  • Henk en Els, die een verlaten Oase hebben deze zomer, nu er naast de kampen ook in de Berk geen activiteiten georganiseerd kunnen worden tot in ieder geval 1 september.
  • wijsheid in het vinden en mogelijk aanbieden van verantwoorde alternatieven.
  • andere kampen die misschien wel doorgaan of nog niet besloten hebben
  • vertrouwen dat de Heer voorziet in alle dingen, organisatorisch en financieel.
 4. Maar zeker ook danken voor de
  • trouw van onze Heer, die niet laat varen het werk dat Hij begon
  • inzet van alle betrokken vrijwilligers
  • vrijheid in ons land om de kampen nog steeds te mogen organiseren

In de gedachten van ons allemaal zal het jaar 2020 altijd een bijzonder jaar
blijven, een jaar zonder Oasekamp. En daarmee ook een jaar zonder inkomsten uit kampgeld en weekenden. Maar ons vertrouwen hebben we ook daarin op onze grote en goede God, die zal voorzien.

Meebouwen aan het werk van Oase?

Mocht je een financiële bijdrage willen leveren, heel graag. De vaste kosten
gaan namelijk gewoon door. Daarnaast hebben we in de afgelopen maanden toch ruim € 16.000 uitgegeven alleen al voor nieuwe tenten. Graag melden we dat giften op onze rekening fiscaal aftrekbaar zijn, aangezien wij een ANBI-status hebben.

Lieve mensen, dank voor jullie gebed en vertrouwen, we wensen jullie allemaal Gods zegen en nabijheid toe. Graag tot ‘wie weet hoe spoedig’ ziens.

Namens het bestuur van Stichting Oase,

Geert Rutgers

Op de hoogte blijven van onze nieuwsbrieven? Schrijf je hier in! Bekijk hier alle nieuwsbrieven.

Berichtinformatie
Relevante artikelen
Nieuwsbrief oktober 2023
Nieuwsbrief januari 2023